Ak máte záujem o niektoré publikácie, pošlite mail na miroslav.fikar@stuba.sk.

  • Moodle 1.9 (učiteľ) - Príručka k základom Moodle 1.9 z pohľadu učiteľa. Iba elektronická verzia ako hypertextový PDF dokument.

Verzia 1.8:

  • Moodle 1.8 (učiteľ) - Príručka k základom Moodle 1.8 z pohľadu učiteľa. Iba elektronická verzia ako hypertextový PDF dokument.
  • Moodle 1.8 (administrátor) - Príručka k základom Moodle 1.8 z pohľadu učiteľa, administrátora a správcu systému. Iba elektronická verzia ako hypertextový PDF dokument.
Last modified: Monday, 22 August 2011, 8:36 AM