Kurz ponúka doplnkové materiály ako aj on-line testy potrebné k absolvovaniu predmetu Informačné technológie v potravinárstve.


Kurz obsahujúci teóriu, riešené príklady, úlohy, a testy potrebné pre absolvovanie semináru k predmetu Potravinárske inžinierstvo.

Kurz sa zameriava na základné, ale aj progresívne metódy analýzy lipidov a povrchovo aktívnych látok. Ďalej sa venuje rafinácií olejov, príprave emulgovaných tukov a masla v laboratórnych podmienkach. Teória z kurzu bude obohatená o praktické skúsenosti nadobudnuté laboratórnym cvičením.